Sistem Optimizasyonu

İçmesuyu şebekesinin, uygun gelir-gider dengesinde yönetilmesi için gerekli olan operasyonel, taktiksel, stratejik; destek ve hizmetler
Image

Su Denetimi

Birçok içme suyu idaresi, su ve gelir kayıpları açısından önemli verimsizliklerle faaliyet göstermektedir.

Dünya giderek büyüyen nüfus ve sınırlı miktarda su ikilemi ile boğuşurken, bu verimsizliklerin makul bir kontrol seviyesine getirilmesi gerekmektedir.

Su idareleri için, hesap verebilirlik ve kayıpları kontrol altına alabilmek için Su Denetimi hizmeti vermekteyiz

  • Su dağıtım sistemi ve su muhasebesi uygulamalarının verimliliğini değerlendirilmesi
  • Ticari (fiziksel olmayan) kayıpların, gerçek (fiziksel) kayıpların tespiti ve etkilerinin belirlenmesi
  • Tüm su kaynaklarının, tüketimini ve kayıplarını ölçülmesi ile ölçüm kalitesinin doğrulanması
  • Ölçüm ve faturalama işlemlerinde görünür kayıpları kontrol edilmesi ve kaçırılan gelirleri geri almak için bir yol haritası oluşturulması
  • Fiziki kayıpları kontrol etmek ve su kaynaklarını korumak için bir gelir getirmeyen su ve basınç yönetim programı oluşturulması
  • Hesap verebilirlik ve kayıp kontrol programını başlatmak ve sürdürmek için uygun kaynakları, bilgileri ve ekipmanı bir araya getirecek planlamanın yapılması
  • Kayıp kontrol programı için kısa vadeli ve uzun vadeli hedef belirlenmesi hizmetlerini bu kapsamda müşterilerimize sunuyoruz.

Performans Analizleri

Su Temini Hizmetleri için Performans Göstergeleri(2000) adı ile yayınlanan IWA / AWWA Su Denetim Yöntemi, AWWA Su Kaybı Kontrol Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Su kayıplarının dağıtım sistemlerinden teknik yönetim performansının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan geleneksel önlemler, çoğu zaman yardımcı olmaktan ziyade, rasyonel karşılaştırmalar yerine kafa karıştırmaktadır.

1995 ile 2000 yılları arasında, I. IWA Su Kaybı Görev Gücü, geleneksel Performans Göstergelerini su temin sistemlerinde kayıplar açısından incelediğinde, Gelir Getirmeyen Su ve bileşenleri için (her bir şebeke başına, şebeke başına, hizmet başına, mülkiyet başına) geleneksel performans göstergelerinin yeterli olmadığını tespit etmişlerdir. 

Buna göre, Görev Gücü, farklı sistem özelliklerine sahip şebekeler (şebeke uzunluğu, hizmet bağlantısı sayısı, sayaç konumu, ortalama basınç) arasındaki Gerçek Kayıplar yönetimindeki performansın karşılaştırılması amacıyla Alt Yapı Kaçak Endeksi (ILI) 'ı geliştirmiştir (1999M).

Şu anda farklı ülkelerde en az 6 farklı geleneksel ve yeni performans göstergesi kullanılmaktadır; her birinin, belirli amaçlar için onları “amaç için uygun” hale getirdiği ve başka durumlar için “uygunsuz” hale getiren belirli güçlü yanları ve / veya zayıflıkları vardır. 

2011 yılında, Su Kaybı Uzman Grubu'nun Görünür Kayıplar ekibi, Ticari Kayıp Endeksi (ALI) kullanımını önermiştir (Ticari Kayıplar için ILI'ya eşdeğer). 

Biz bu performans göstergelerinden, sizin sisteminize uygun olanını veya uygun olanları belirleyip analizini gerçekleştiriyoruz.
Image
Image

Basınç Yönetimi

Basınç düşüşünün arka plan sızıntı debisi üzerindeki etkisi 1990'ların ortalarından beri iyi bilinmektedir.

FAVAD N1 değeri yaklaşık 1.5'tir, bu nedenle ortalama basınçta% 10'luk bir azalma, arka plan sızıntı miktarında % 15'lik bir azalma sağlar.

Basınç düzenlemesi ile yeni arka plan sızıntılarının oluşum sıklığı da azaltılabilir, arka plan sızıntılarındaki düşüşler, tek başına sızıntı akış hızları kullanılarak tahmin edilenden bile daha büyük olabilir.

Sisteminizde yapacağımız genel basınç ölçüm çalışmaları ve analizi sonrasında oluşturacağımız basınç yönetim stratejesi ile birlikte su kayıplarını önleyerek, tekrardan oluşmasının önüne geçiyoruz.