Su Denge Cetveli

Sistem Optimizasyonu

İçmesuyu şebekesinin, uygun gelir-gider dengesinde yönetilmesi için gerekli olan operasyonel, taktiksel, stratejik; destek ve hizmetler sunmaktayız.

İçmesuyu şebekenizin bütünleşik bir denetimini yapıyoruz. Su denge tablosunun oluşturulması hizmetini veriyoruz.

Uluslararası kabul gören performans indikatörlerini kullanarak sisteminizin performansını değerlendiriyoruz. -Altyapı kaçak endeksi (ILI), ekonomik sızıntı seviyesi (ELL) vb.

Basınç yönetimi çalışmaları ile sisteminizi optimum basınç seviyesinde yönetmenize yardım ediyoruz.

Su Denetimi

Tam bir sistem taraması ile gelir giderlerinizi sizlerin önünüze getiriyoruz. Oluşturacağımız Su Denge Cetveli ile planlama yapmanız daha kolay olacak.

Performans Analizleri

Şebekenizin performans durumunu lokal ve global referans değerleri ile karşılaştırıyoruz. Sizin için optimum çözümler oluşturuyoruz.

Basınç Yönetimi

Abone kendisine ulaşan su miktarından memnun olmalı. Yükselen, her bir birim basınçta sızıntılardan akan su miktarı artırır.
Hat Tespiti

Şebeke Tespiti (GPR)

Yeraltı görüntüleme, haritalandırma, sayısallaştırma ve CBS uygulamaları:

GPR, boru kablo dedektörleri, akustik yöntemler ile içmesuyu şebekenizin yeraltında izlediği güzergahın tespitini yapıyoruz.

Metal dedektörü ile vanalarınızın ve vana buşaklelerinizi tespit ediyoruz.

Mevcut işletme paftalarınızı sayısallaştırıyor, sayısal haritalarınızı doğrulamalar neticesinde güncelleyerek, cbs sisteminize uygun formatta sunuyoruz.

Yeraltı Görüntüleme

Şebekenizin yer altındaki konumunu tespit ediyoruz. Mevcut verilerinizi doğruluyor, eksik bilgileri düzenliyoruz.

Vana Tespiti

Bir şebekeyi yönetebilmek için kontrol edebilmek gerekir. Kontrol edebilmek için vanalara ihtiyaç vardır. Yüzey altında kalan vanaları tespit ediyoruz.

Haritalama

İşletme paftalarınızı sayısallaştırabiliriz. Doğrulanmış şebeke bilgilerinizi, istediğiniz CBS veri formatında size teslim edebiliriz.
Hidrolik Modelleme

Hidrolik Modelleme ve DMA

İçmesuyu dağıtım şebekesinin; tüketim, enerji, depo seviyeleri, basınç, debi, yangın, tahliye senaryoları ile gerçek zamanlı simulasyonu:

Şebekenizin mevcut durumunu bilgisayar üzerinde oluşturuyoruz.

Sahadan aldığımız ölçümler ile modelinizi kalibre ediyoruz.

Dağıtım şebekesi sisteminizi izlenebilir izole alt bölgelere ayırıyoruz.

Modelleme

İçmesuyu sisteminizi tüm karakteristik davranışlarını modelde simüle edebiliriz.

Kalibrasyon

Hidrolik model güncel tutulduğu ölçüde faydası artacaktır. Sahadan alacağımız ölçümler ile modelinizi sürekli canlı tutalım.

Alt Bölge (DMA) Uygulamaları

Sisteminizi, ölçülebilir izole alt bölgeler (DMA) üzerinden izlemek; taktik ve operasyonel kararlarınızı kolaylaştıracaktır.
Kayıp Kaçak Hizmetleri

Kayıp Kaçak Hizmetleri

Debi ölçümleri, basınç ölçümleri ve noktasal sızıntı tespiti:
Şebekenizde operasyonel olarak ihtiyacınız her türlü çalışma ve eğitimi sunmaktayız.

Anlık ve sürekli debi ölçümleri.

Genel basınç çalışması, model kalibrasyonu, sistem yeterliği N1 değeri hesaplamada kullanılmak üzere yüksek frekanslı basınç ölçüm ve kayıtları.

Genel sızıntı taraması veya susuzluk durumları için sızıntı tespit çalışmaları.

Debi Ölçümleri

Şebekenizin depo giriş çıkışları, dağıtım noktalarında farklı çalışmalar kapsamında anlık ve uzun süreli debi ölçümleri yapıyoruz.

Basınç Ölçümleri

Veri kayıt özelliği bulunan basınç ölçerlerimiz ile istediğiniz zaman aralığında, yüksek frekanslı basınç ölçümleri yapmaktayız.

Sızıntı Tespiti

Sızıntının noktasal tespitini yapıyoruz. 32000 adet sızıntı tespitinde %90 başarıya sahibiz.